Wie houdt u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

 

Wassink Installatie. Precies.

"Energietransitie grote uitdaging installatiebranche"

 

Derk Wassink en Anne Wassink zijn, samen met Berthold van Benthem (regiomanager Techniek Nederland) geïnterviewd door Middelpunt (ledenmagazine VNO-NCW Midden) over het onderwerp 'Circulair ondernemen en de arbeidsmarkt'. Lees hieronder het hele interview, of klik hier om naar het hele magazine te gaan.

De uitvoering van het klimaatakkoord gaat tot 2030 naar verwachting 24.000 nieuwe banen opleveren voor de technische installatiebranche. In deze sector zijn nu al zo’n 150.000 mensen actief, samen goed voor een jaaromzet van meer dan 20 miljard euro. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe en remt sommige bedrijven nu al in hun groei. Is het dan wel mogelijk om de doelen van het klimaatakkoord te realiseren?

“De uitvoering van het klimaatakkoord is voor onze branche een hele grote uitdaging. Het is zeker mogelijk om doelen te realiseren, al geef ik al jaren bij bestuurders van provincies en gemeenten het signaal af dat het tempo dat zij nastreven op dit moment niet realistisch is”, aldus Berthold van Benthem, regiomanager Techniek Nederland. “Technisch is veel mogelijk, maar om de energietransitie op schema te laten lopen zijn voldoende vakmensen nodig die kennis hebben van de nieuwste technieken. Er is meer dan genoeg werk in de bouwsector. Door de overheid wordt verduurzaming actief gestimuleerd. Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting en bedrijven die relatief veel energie verbruiken zijn verplicht om maatregelen te nemen die leiden tot een lager verbruik. We staan op een belangrijk omslagpunt in de energietransitie. Opdrachtgevers, zowel particulier als zakelijk, gaan meer en meer voor duurzaamheid, kwaliteit en lage kosten op de lange termijn. Men is bereid extra te investeren in duurzame huisvesting en processen met een lage energierekening”.

 

Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat een zo laag mogelijke CO₂-uitstoot nastreeft is Hesselink Koffie in Winterswijk, waar op dit moment druk gebouwd en verbouwd wordt. Hesselink wil de duurzaamste koffiebranderij van Nederland realiseren. In het pand wordt op veel manieren in duurzaamheid geïnvesteerd waaronder op het gebied van installaties, onder andere middels optimaal regelen van installaties, bewegingsmelders, ledverlichting, warmtepompen voor verwarming en koeling van de ruimtes. De koffiebrander wekt met 390 zonnepanelen zelf elektriciteit op, waardoor de gasaansluiting voor gebouw gebonden installaties overbodig is geworden. Ook gebruikt het bedrijf restwarmte, die tijdens het branden van de koffie vrijkomt. Wassink Installatie is een belangrijke bouwpartner voor Hesselink. Wassink is verantwoordelijk voor het ontwerp, uitvoering en onderhoud van de technische installatie en heeft zowel een adviserende als uitvoerende rol.

Derk Wassink: “Wij merken dat steeds meer opdrachtgevers positief bezig zijn met het verduurzamen van hun vastgoed. Daar zit ook gelijk voor ons de uitdaging en de toegevoegde waarde. Het is namelijk een proces waarin wensen en eisen van de opdrachtgever worden vertaald naar een technisch en financieel haalbaar en duurzaam concept. Ook op het gebied van gebruiksgemak, comfort en onderhoud moeten realistische oplossingen gekozen worden.

Om ons aandeel als totaalinstallateur in dit traject optimaal te kunnen blijven vervullen, hebben we door de toenemende vraag meer mensen nodig. Dit zijn zeker de traditionele medewerkers in de werkvoorbereiding en uitvoering, maar ook de engineers in het voortraject en de servicetechnici in de onderhoudsen beheerfase. Door de impact en complexiteit van installaties in een gebouw neemt onze toegevoegde waarde en daarbij behorende technische en organisatorische uitdagingen fors toe. De rol en de verantwoordelijkheid die we als installateur nu steeds vaker krijgen maakt ons vak ook zo mooi en uitdagend. Dat is ook hoe we bij nieuwe mensen onze organisatie onder de aandacht brengen. Namelijk het met elkaar, vol enthousiasme, met betrokkenheid en passie, technisch, innovatief en duurzaam vakwerk realiseren waar we trots op kunnen zijn.” Wassink Installatie is in Winterswijk ook voor zichzelf bezig met het verbouwen van een bestaand pand, waarin ze medio augustus intrek nemen. Duurzaamheid en circulariteit krijgen hierin vanzelfsprekend volop aandacht. Het redelijk geïsoleerd gebouw is 20 jaar oud, er worden nieuwe en duurzame installatieoplossingen toegepast. “Hierdoor hebben we straks naast een zeer energiezuinige installatie ook gebruikerskennis opgedaan met een All-Electric installatie, in een gebouw waarvan de bouwkundige basis hetzelfde is gebleven.”

 

Derk Wassink vervolgt: “Omdat steeds meer van onze vaste opdrachtgevers bezig zijn met het verduurzamen van hun vastgoed, zijn we continue op zoek naar versterking van ons team. Als we willen kunnen we met de huidige vraag zeker groeien met 20 man personeel naar ca. 125 medewerkers. Naast het op vele manieren proberen te vervullen van vacatures kijken we ook naar nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld in realisatie, door samenwerking en/of automatisering. Wij blijven hierdoor altijd met klanten meedenken naar wat er met onze capaciteit wél mogelijk is.”

 

Instroom, behoud en versterking vakmanschap

De installatiebranche zet de komende jaren fors in op het behoud en de versterking van vakmanschap, kennisontwikkeling en instroom van talent. In de branche is 75% zij-instromer; werknemers, die eerder in andere (technische) sectoren werkten, ontdekken in toenemende mate de aantrekkelijkheid van de branche. Ze leveren nu een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en het langer zelfstandig thuis wonen. Die maatschappelijke relevantie wordt alleen maar groter en samen met de aantrekkelijkheid van nieuwe technieken gaat dit onherroepelijk leiden tot meer instroom. Voor zij-instromers is het belangrijk dat er flexibele scholingsarrangementen worden aangeboden, toegespitst op niveau, ervaring en beschikbaarheid. Grotere bedrijven leiden zelf op, kleinere bedrijven maken veel gebruik van opleidingsbedrijven zoals Installatiewerk. “We zien ook steeds meer vrouwen en statushouders instromen. Daar zetten we specifieke trajecten voor op. Vorig jaar leverde een wervingscampagne in de Achterhoek en de Liemers maar liefst tien nieuwe vrouwelijke medewerkers voor installatiebedrijven op” aldus Van Benthem. ”Een antwoord op het dreigende docententekort heeft de branche ook. Werknemers van bedrijven kunnen zich laten scholen tot assistent-docent. De inzet van deze hybridedocenten zorgt er ook voor dat mbo-leerlingen dichter bij de praktijk komen te staan”.

 

Nieuwe opleidingen

De technische installatiebranche werkt in de regio nauw samen met het scholenveld. Er wordt actief ingezet op actuele leermiddelen, keuzedelen en deelcertificaten. In het mbo ontstaan op verschillende plaatsen mogelijkheden voor jongeren om de opleiding smart building te volgen. Het Graafschap College in Doetinchem is in 2017 al gestart met deze vernieuwende opleiding voor bouw- en installatietechniek, die goed aansluit op de behoefte van bedrijven. Ook in het hbo worden grote stappen gezet met deeltijdopleidingen gebouw gebonden technologie die onder andere bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Saxion (Enschede) gevolgd kunnen worden. De opleidingen voorzien in de groeiende behoefte van bedrijven aan hbo’ers. Technologische ontwikkelingen en de noodzaak om technieken meer met elkaar te verbinden vragen nu eenmaal om een hoger kennisniveau.

 

Samenwerken essentieel

Om de doelen van het klimaatakkoord te realiseren is niet alleen nieuwe instroom en scholing van werknemers van belang. Er zal ook meer en beter met elkaar samengewerkt moeten worden. Opdrachtgevers vragen om integrale oplossingen. Niet alle bedrijven hebben alle kennis in huis om optimale prestaties te leveren. Daarom wordt samenwerking essentieel bij het behalen van doelstellingen van het klimaatakkoord. Dan wordt het zeker haalbaar.

 

 

Ga terug