Wie houdt u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

 

Wassink Installatie. Precies.

Interview Derk Wassink voor Koninklijke Oosterberg

 

Derk is geïnterviewd door Koninklijke Oosterberg voor hun blad 'Groen Licht', dat volledig over duurzaamheid in de elektrotechniek gaat. Koninklijke Oosterberg is een elektrotechnische groothandel. 
Lees hieronder het interview.

 

---------------------------------------------

 

Spreken over duurzaamheid met…

Derk Wassink van Wassink Installatie

 

Nadenken over duurzaamheid, vooruitkijken en werken aan een betere, schonere wereld. Sommige mensen doen dat meer dan anderen. Derk Wassink bijvoorbeeld, algemeen directeur van Wassink Installatie in Winterswijk en Doetinchem. Wij vroegen hem ernaar.

 

In het gerenoveerde kantoor in Winterswijk laat Wassink Installatie zien hoe je kan omgaan met duurzaamheid in bestaande bedrijfspanden. Het kantoor is volledig energieneutraal en voorzien van een all-electric installatie, compleet gasloos dus. Op het dak staan 2 lucht-water warmtepompen en liggen 296 zonnepanelen. Ook is er een luchtbehandelingskast met warmtewiel en vochtterugwinning en de kantoorruimtes worden verwarmd en gekoeld met inductie-units. In het magazijn is gekozen voor laagtemperatuur luchtverwarmers. Het hele pand is voorzien van ledverlichting en innovatieve regeltechniek. Screens aan de binnenzijde van de ramen zorgen ervoor dat het pand in de zomer koel en in de winter warm blijft en sensoren monitoren onder meer of de temperatuur en de lichtsterkte goed zijn.

 

Realistisch blijven

Voor Derk Wassink is werken aan duurzaamheid geen kwestie van ‘moeten’. “Natuurlijk zijn er steeds meer regels en minimale eisen vanuit de overheid”, vertelt hij. “Verduurzaming wordt actief gestimuleerd, maar ook veel opdrachtgevers willen graag duurzame keuzes maken. Hier worden wij enthousiast van en we vinden het ook onze taak om hen hier goed over te adviseren. Dit maakt ons vak juist mooi en uitdagend: verduurzaming biedt veel kansen, die we graag grijpen. Klanten hebben behoefte aan een gebouw dat voldoet aan hun wensen en eisen op het gebied van comfort, gebruiksgemak en duurzaamheid en wij zorgen graag voor een duurzame oplossing. Dit betekent overigens niet dat we ons alleen op warmtepompen en zonnepanelen richten. Het gaat ons erom dat we een zo duurzaam mogelijke installatie adviseren, die past bij de wensen en het budget van de opdrachtgever. We blijven realistisch, maar kijken wel graag verder dan de gebaande paden: we zijn vrij snel in het toepassen van nieuwe technieken en innovaties. Dit vinden we leuk om te doen en hier onderscheiden we ons graag mee in de markt.”

 

Maatwerk en nazorg

“Kennis en ervaring zijn hierbij belangrijk”, geeft Derk Wassink aan. “We besteden dan ook veel aandacht aan de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Ook zorgen we ervoor dat zij zo snel mogelijk praktische ervaring opdoen met een nieuw systeem. Je moet goed weten welke mogelijkheden er zijn, hoe iets werkt, wat de voor- en nadelen zijn en waar je je klant echt een plezier mee doet, zowel qua comfort als besparing. We adviseren dan ook alleen systemen waar we echt achter staan en kiezen bewust voor de combinatie van advies, montage en beheer. Want naast maatwerk is nazorg belangrijk: een systeem moet je blijven monitoren, onderhouden en waar nodig bijstellen om er alles uit te halen wat erin zit én aan te sluiten op de verwachtingen van een opdrachtgever. Als installateur moet je je klanten de weg wijzen naar oplossingen die aan hun wensen voldoen. Nu én in de toekomst.”

 

Aandacht voor circulariteit

Ook als het gaat om circulariteit loopt Derk Wassink graag in de voorhoede. “We zijn al zo’n drie jaar bezig met onderzoeken hoe we zo circulair mogelijk kunnen werken in de bouw. Dit doen we samen met aannemers en leveranciers. Het gaat helaas nog niet met grote sprongen – volledig circulair bouwen is nog lang geen gemeengoed – maar elke stap is er één. Ik zie – voor ons als technisch dienstverlener in gebouwgebonden installaties – in ieder geval mooie ontwikkelingen en kansen. Door veranderende behoeften in de markt zal de rol en het bijbehorende verdienmodel van fabrikanten, leveranciers en installateurs sterk kunnen veranderen. Zo zullen gebruik, eigendom, beheer, restwaarde en garanties belangrijke aspecten worden. Hier kunnen wij met onze praktische kennis en ervaring uitermate goed invulling aan geven. Het is goed dat er vanuit de overheid steeds meer richting wordt gegeven aan duurzaamheid en dat de lat hoog wordt gelegd. Maar het is de vraag of we het in onze branche kunnen bijbenen. Technisch en organisatorisch gaat dat prima, maar als het gaat om de beschikbaarheid van voldoende personeel wordt het een ander verhaal.”

 

Opleiding en ervaring

“Om op te kunnen schalen, heb je voldoende mensen nodig die hun vak verstaan – en die zijn niet altijd voorhanden. Mede daarom zijn wij dus al vele jaren bezig om onze huidige monteurs mee te nemen in de veranderingen en nieuwe leerling-monteurs te enthousiasmeren. We zorgen graag, in samenwerking met diverse onderwijsinstellingen, voor de juiste opleiding. En via leerwerkplekken binnen Wassink Installatie doen leerlingen de nodige kennis en ervaring op. Pas als wij onze mensen goed hebben opgeleid, schalen we op. Zodat we zeker weten dat we kwaliteit leveren en onze beloftes nakomen. We stoppen graag veel tijd en energie in het uitdragen van de veelzijdigheid binnen de installatietechniek en laten zien hoe mooi ons vak is. Want het is belangrijk dat er in de toekomst genoeg mensen zijn die dit vak graag willen uitoefenen. Ook dat is duurzaamheid.”

 

 

Ga terug