Wie houdt u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

 

Wassink Installatie. Precies.

Opnieuw diverse kwaliteitscertificeringen behaald

 

Onlangs hebben wij de audit ondergaan voor de verlening van de certificaten ISO9001:2008, ISO14001 MILEU, MVO Wijzer en de Veiligheids Checklijst voor Aannemers (VCA) weer behaald. Hiervoor zijn we opnieuw geslaagd.

Certificeringen zijn voor ons geen doel op zich, maar hiermee borgen wij kwaliteit en tonen we aan dat wij serieus met ons vak omgaan.

ISO9001:2008

Iso_logoOm kwaliteit, veiligheid en milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen, werkt Wassink conform ISO9001:2008 procedures en zijn hiervoor gecertificeerd. ISO is een kwaliteitsmanagementsysteem. Door de procedures te volgen, kan Wassink aantonen hoe de processen gewaarborgd worden. Op deze manier borgen wij dat onze producten en diensten voldoen aan de wettelijke gestelde eisen en onze eigen kwaliteitsstandaard.

 

ISO14001 Milieu

wassink_iso_14001Ook is Wassink Installatie in het bezit van het keurmerk ‘ISO14001 Milieu’. Wassink Installatie hanteert een goed systeem van milieu-management. Het systeem waarmee constant gewerkt wordt aan het reduceren van de impact op het milieu, handelend volgens de huidige wet- en regelgeving.  

 

ISO26000 MVO

wassink_iso_26000Wassink Installatie beschikt over het ISO 26000 MVO certificaat en voldoet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens de internationale richtlijnen van ISO 26000. Sterker nog: wij leggen de lat hoog voor onszelf en streven naar een grote maatschappelijke betrokkenheid van ons als bedrijf en van onze medewerkers.  

 

Veiligheids Checklijst voor Aannemers (VCA)

vcaDe VCA is een lijst met vragen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. VCA is een norm waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Veel opdrachtgevers eisen een VCA certificaat. Ook aannemers verlangen dit certificaat steeds vaker van onderaannemers. Een VCA- certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden (laten) uitvoeren met een 'verhoogd risico'. Meestal gaat het om werk dat wordt gedaan in fabrieken, werkplaatsen, of op (bouw-) locatie. 

 

 

 

Ga terug