Duidelijke taal en heldere afspraken?

 

Wassink Installatie. Precies.

Voorwaarden

 

Bij een onderhoudscontract

 

Op al onze opdrachten die wij aanvaarden zijn van toepassing de Algemene leveringsvoorwaarden Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) dan wel de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) voor overige opdrachtgevers. Verder gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor onderhouds- en servicecontracten:

 

 • De prijs is vast voor het lopende kalenderjaar.
 • Jaarlijks wordt de contractprijs geïndexeerd.
 • Mocht u kiezen voor de optie periodiek onderhoud en er is sprake van achterstallig onderhoud, dan worden eventuele meerkosten aan u doorberekend.
 • Het onderhoudscontract wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Wenst één van beide partijen het contract op te zeggen, dan dient dat schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende jaar.
 • Reparaties aan de CV-installatie, welke buiten het contract vallen, worden in overleg met u op basis van nacalculatie separaat aan u doorbelast.
 • Voor het afsluiten van een onderhoudscontract bij een bestaande airco-installatie dienen de verplichte conformiteitsverklaring en inbedrijfstellingscertificaat aanwezig te zijn. Bij installaties vanaf 5 Ton equivalent is een logboek verplicht.
 • Richtlijnen ten aanzien van storingen buiten werktijden: Bij CV-storingen is binnen 12 uur een servicemonteur ter plekke. Bij warmwater-storingen binnen 24 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden.
 • Bij onderhoudscontracten voor warmtepompen voeren wij altijd eerst een eerste analyse / nulmeting uit.
 • De intensiteit van het onderhoud van airconditioning en warmtepompinstallaties wordt mede beoordeeld door de koudemiddelinhoud van het betreffende klimaatsysteem.

niet inbegrepen bij een onderhoudscontract

 • Het bijvullen en ontluchten van de installatie buiten de onderhoudsbeurt om.
 • Het ontkalken van of ontdooien van toestellen en leidingen.
 • Het verhelpen van storingen in het watercircuit van de CV-installatie. (bijv. lekkage of verstoppingen van leidingen, koppelingen, radiatorkranen, radiatoren, warmtewisselaars e.d.)
 • Het verhelpen van storingen in vloerverwarmingssystemen.
 • Het verhelpen van warmwater-storingen veroorzaakt door verstopte leidingen, perlators, douchekoppen, te lage waterleiding voordruk e.d..
 • Het verhelpen van storingen, die ontstaan zijn door:

– onjuiste handelingen of nalatigheid;

– invloeden van buitenaf (bijv. stroomuitval, gaswegval e.d.);

– vastzittende thermostaat- of radiatorkranen;

– defecte of verkeerd ingestelde klokthermostaat of weersafhankelijke regeling.

 

Advies op maat?

Kunnen wij u adviseren welk contractsoort voor u het best aansluit? Neem gerust contact met ons op of vraag hier direct uw onderhoudscontract aan. We bekijken graag samen met u welke contractsoort het best bij u past.