Duidelijke taal en heldere afspraken?

 

Wassink Installatie. Precies.

Voorwaarden

 

Bij een onderhoudscontract

 

Op al onze opdrachten die wij aanvaarden zijn van toepassing de Algemene leveringsvoorwaarden Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) dan wel de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) voor overige opdrachtgevers. Verder gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor onderhouds- en servicecontracten:

 

 • De prijs is vast voor het lopende kalenderjaar.
 • Jaarlijks wordt de contractprijs geïndexeerd.
 • Mocht u kiezen voor de optie periodiek onderhoud en er is sprake van achterstallig onderhoud, dan worden eventuele meerkosten aan u doorberekend.
 • Het onderhoudscontract wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Wenst één van beide partijen het contract op te zeggen, dan dient dat schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende jaar.
 • Reparaties aan de CV-installatie, welke buiten het contract vallen, woorden eerst na uw opdracht uitgevoerd.
 • Voor het afsluiten van een onderhoudscontract bij een bestaande airco-installatie dienen de verplichte conformiteitsverklaring en inbedrijfstellingscertificaat aanwezig te zijn. Bij installaties boven de 3 kW is een logboek verplicht.
 • Richtlijnen ten aanzien van storingen buiten werktijden: Bij CV-storingen is binnen 12 uur een monteur ter plekke. Bij warmwater-storingen binnen 24 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden.

niet inbegrepen bij een onderhoudscontract

 • Het bijvullen en ontluchten van de installatie buiten de onderhoudsbeurt om.
 • Het ontkalken van of ontdooien van toestellen en leidingen.
 • Het verhelpen van storingen in het watercircuit van de CV-installatie. (bijv. lekkage of verstoppingen van leidingen, koppelingen, radiatorkranen, radiatoren, warmtewisselaars e.d.)
 • Het verhelpen van storingen in vloerverwarmingssystemen.
 • Het verhelpen van warmwater-storingen veroorzaakt door verstopte leidingen, perlators, douchekoppen, te lage waterleiding voordruk e.d..
 • Het verhelpen van storingen, die ontstaan zijn door:

– onjuiste handelingen of nalatigheid;

– invloeden van buitenaf (bijv. stroomuitval, gaswegval e.d.);

– vastzittende thermostaat- of radiatorkranen;

– defecte of verkeerd ingestelde klokthermostaat of weersafhankelijke regeling.