Erkende vakmensen
met up-to-date kennis?

 

Wassink Installatie. Precies.

Kwaliteit en Certificering

 

Wassink Installatie heeft meerdere certificeringen. Certificeringen zijn voor ons geen doel op zich, maar hiermee borgen wij kwaliteit en tonen we aan dat wij serieus met ons vak omgaan. Wij conformeren ons aan de laatste eisen en werkwijzen. Om deze certificeringen te behouden, bewijzen wij ons vakmanschap keer op keer. Dit dient zowel uw belang als dat van onze medewerkers. Daarnaast is Wassink Installatie een erkend OK-CV bespaarinstallateur. Als bespaarinstallateur hebben wij kennis en aanbod van innovatieve ‘bespaarproducten’. Ook geven we praktische adviezen over energiebesparing en bestaande duurzame installaties. Denk aan slimme en voordelige oplossingen die gebruikmaken van duurzame energiebronnen.  

 

ISO9001:2008

Om kwaliteit, veiligheid en milieu zo optimaal mogelijk te waarborgen, werkt Wassink conform ISO9001:2008 procedures en zijn hiervoor gecertificeerd. ISO is een kwaliteitsmanagementsysteem. Door de procedures te volgen, kan Wassink aantonen hoe de processen gewaarborgd worden. Op deze manier borgen wij dat onze producten en diensten voldoen aan de wettelijke gestelde eisen en onze eigen kwaliteitsstandaard.

 

ISO14001 Milieu

Ook is Wassink Installatie in het bezit van het keurmerk ‘ISO14001 Milieu’. Wassink Installatie hanteert een goed systeem van milieu-management. Het systeem waarmee constant gewerkt wordt aan het reduceren van de impact op het milieu, handelend volgens de huidige wet- en regelgeving.  

 

ISO26000 MVO

Wassink Installatie beschikt over het ISO 26000 MVO certificaat en voldoet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens de internationale richtlijnen van ISO 26000. Sterker nog: wij leggen de lat hoog voor onszelf en streven naar een grote maatschappelijke betrokkenheid van ons als bedrijf en van onze medewerkers.  

 

Veiligheids Checklijst voor Aannemers (VCA)

De VCA is een lijst met vragen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. VCA is een norm waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Veel opdrachtgevers eisen een VCA certificaat. Ook aannemers verlangen dit certificaat steeds vaker van onderaannemers. Een VCA- certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden (laten) uitvoeren met een ‘verhoogd risico’. Meestal gaat het om werk dat wordt gedaan in fabrieken, werkplaatsen, of op (bouw-) locatie. 

 

CO-VRIj / BRL6000-25CO-VRIJ beeldmerk

Eigenaren van gasverbrandingsinstallaties –  zowel particulieren als VVE’s, bedrijven en woningbouwcorporaties – zijn vanaf 1 april 2023 verplicht om voor installatie, reparatie en onderhoud een gecertificeerd bedrijf in te huren. Wassink Installatie voldoet aan alle gestelde eisen is wettelijk gecertificeerd om de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uit te voeren.

 

STEK

STEKWassink Installatie is een STEK-erkend bedrijf. Wij voldoen aan de eisen die de Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf stelt. De belangrijkste doelstelling van STEK en de aangesloten installateurs is het voorkomen van onnodig verbruiken van koudemiddelen met als resultaat een schoner milieu. Onze STEK-monteurs hebben de opleiding en de ervaring die nodig is om elke airco en koelinstallatie verantwoord en milieuvriendelijk te monteren en onderhouden.

 

OK CV OKCV

Wij beschikken over het kwaliteitslabel OK CV, dat staat voor veilig en zuinig stoken. Onze monteurs zijn daarmee erkende Energie Service Specialisten. Alleen bedrijven die voldoen aan strenge eisen mogen onder dit label uw cv-ketel inspecteren en onderhouden.

 

 

KNX Partner

KNXDoor de toenemende vraag naar installatie van domotica en gebouwbeheersystemen is Wassink Installatie afdeling Elektrotechniek een officiële partner van KNX.   KNX is een open installatiesysteem waar we verschillende types besturingssystemen op aan kunnen sluiten. We noemen: besturingsmogelijkheden voor beveiliging, verlichting, elektronica, verwarming, ventilatie, airconditioning en zonwering. Het KNX systeem zorgt ervoor dat al deze besturingssystemen uniform met elkaar kunnen communiceren, zodat u maar vanuit 1 touch panel hoeft te werken.