Een zo comfortabel, duurzaam en energiezuinig mogelijk gebouw?

 

Wassink Installatie. Precies.

Klimaatbeheer

 

De afdeling klimaatbeheer monitort en bewaakt 24/7 klimaatinstallaties, met als doel een zo comfortabel, duurzaam en energiezuinig mogelijk gebouw.

 

proactief beheer

Periodiek wordt op afstand ingelogd in de klimaatinstallaties. De werking van het systeem wordt uitvoerig gecontroleerd en eventueel kleine aanpassingen in de regelinstallatie worden op afstand geregeld, bijvoorbeeld om energiebesparingen door te voeren. Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapportage, waardoor klanten perfect op de hoogte zijn van de werking, efficiency en conditie van hun installaties.

 

De voordelen van proactief beheer zijn:

  • Afwijkingen en storingen kunnen in een vroeg stadium worden herkend;
  • Energiebesparing door optimale installatie;
  • Goed inzicht in functioneren van de installatie.

 

reactief beheer

Het is altijd mogelijk dat in de installatie een storing optreedt. Met klimaatbeheer op afstand komt de storing automatisch via een beveiligde verbinding binnen. De afdeling klimaatbeheer analyseert dan de storing en als dat mogelijk is wordt deze direct op afstand opgelost. Als het nodig is dat een monteur op locatie komt, wordt de monteur met voorinformatie én eventuele benodigde onderdelen naar de locatie gestuurd.

 

De voordelen van reactief beheer zijn:

  • Storingen kunnen (deels) sneller opgelost worden, omdat niet altijd een monteur op locatie nodig is;
  • Kostenbesparing omdat een monteur met specifiekere informatie ter plekke komt;
  • Beter comfort als storingen sneller opgelost worden.

 

meer informatie?

Meer informatie over klimaatbeheer? Neem dan contact op met Vincent Dahlhaus of Roy Leppink via 0543- 51 79 25 of mail naar klimaatbeheer@wassink.nl.